Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij vinden persoonlijke zorg, door een betrokken en deskundig team belangrijk.  Ons team behandelt en begeleidt u gedurende het hele behandeltraject en wij zullen er alles aan doen om uw behandeling in een prettige sfeer te laten verlopen. Wij werken vanuit een kleinschalige praktijk waar de lijnen kort zijn waardoor wij de zorg voor u optimaal kunnen organiseren.

Ons team, altijd professioneel!

In Amsterdam, Den Haag en Dordrecht zult u te maken hebben met een professioneel team dat volledig op elkaar is ingespeeld en voor u klaarstaat !

spoed kaakchirurg amsterdam

spoed kaakchirurg den haag

spoed kaakchirurg dordrecht

Wij werken met de beste materialen en stellen alles in het werk om u de beste behandeling en advies te geven. Onze kaakchirurgische zorg verlenen wij vanuit een focuskliniek. Voor u betekent dit dat de zorg veel persoonlijker is dan in een ziekenhuis. De kaakchirurg  is altijd aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij hebben geen wachttijden en wij maken altijd tijd voor een spoedverwijzing van uw tandarts, huisarts of medish specialist. U kunt bij ons altijd binnen 1 week terecht.

Heeft u vragen of klachten? Of maakt u zich zorgen? U kunt altijd bellen! Voor spoedgevallen zijn we 24/7  bereikbaar. Er is altijd een ‘kaakchirurg van dienst’ oproepbaar.

Wat zijn de kosten:

Onze zorg is niet duurder dan de zorg in het ziekenhuis. Wij hanteren dezelfde tarieven die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Zo proberen wij kaakchirurgische zorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Algemene informatie:

Middels deze informatiebrief informeren wij u graag over de afhandeling van uw declaratie / factuur. U heeft voor uw behandeling of consult bij Stichting Kaakchirurgie365 een declaratie / factuur ontvangen. Stichting Kaakchirurgie365 is door het Ministerie van Volksgezondheid toegelaten conform de Wet Toelating Zorginstellingen, als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Onze declaraties voldoen aan alle eisen conform de zorgverzekeringswet. Daarom zal uw declaratie vanuit uw basisverzekering worden vergoed, behalve als het implantaten en tandvleeschirurgie betreft.

Hoe verloopt het declaratieproces ?

Onderstaand treft u een beknopt overzicht over wat u kunt doen om de afhandeling van uw declaratie efficiënt te laten verlopen.

  1. U betaalt direct na de behandeling per pin in de praktijk
  2. U dient uw factuur in bij uw zorgverzekeraar. (U ontvangt een kopie van uw declaratie voor uw eigen administratie. )
  3. Nadat uw zorgverzekeraar de declaratie heeft ontvangen, zal uw zorgverzekeraar deze over het algemeen binnen 2-3 weken aan u vergoeden.
  4. Toelichting op uw vergoeding: Wanneer u zorg hebt ontvangen moet u bij vergoeding hiervan altijd rekening houden met het eigen ( vrijwillig ) risico. U betaald altijd eerst uw eigen ( vrijwillig ) risico. Het verplicht eigen risico voor 2020-2021 is € 385,-.
  5. Geen volledige vergoeding: Of uw de kosten van uw behandeling volledig of gedeeltelijk (het grootste deel) vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering. Gedurende het eerste jaar van de Stichting Kaakchirurgie365 (2020) is het nog niet mogelijk om met alle verzekeraars een contract af te sluiten, en dit is de reden waarom sommige zorgverzekeraars niet 100% van het gefactureerde bedrag vergoeden vanuit de basisverzekering.  De zorgverzekeraar hanteert de zogenoemde passantentarieven, een ingehouden kortingspercentage van het gedeclareerde bedrag. Mocht u een restitutiepolis hebben in plaats van een naturapolis, dan heeft u recht op een vrije artsenkeuze en zal uw declaratie geheel worden vergoed.
  6. Indien uw zorgverzekeraar niet 100% van uw declaratie vergoedt, kunt u contact opnemen met onze praktijk en maken wij na ontvangst van het bewijs hiervan het niet vergoede bedrag alsnog naar u over.

Mochten  er nog vragen/ opmerkingen zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.  Die kunt u mailen naar  info@kaakchirurgie365.nl of per post naar DENTAL365 KAAKCHIRURGIE, Financiële administratie

Stichting Kaakchirurgie365 Den Haag
Burgemeester Hovylaan 78
2552AZ Den Haag

info@kaakchirurgie365.nl
085-0189440

Wij zullen u graag behulpzaam zijn.
Raad van Bestuur
DENTAL365 KAAKCHIRURGIE