Klachtenregeling

De medewerkers van het ZBC Kaakchirurgie365 doen altijd hun uiterste best doen om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw behandeling. We hechten veel waarde aan patiënttevredenheid. Uw klachten en opmerkingen nemen wij dan ook zeer serieus. Zo kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Niet tevreden? Legt het eerst voor aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, blijft u hier dan niet mee rondlopen. Veel klachten kunnen gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Wij stellen het zeer op prijs dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat wij in de gelegenheid zijn om uw onvrede weg te nemen en/of hiervan kunnen leren. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen wordt. 

Externe klachtenregeling via “Klachtenportaal Zorg”

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een externe klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing.

Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Wij werken hiervoor samen met “ Klachtenportaal zorg”.

U kunt uw klacht voorleggen via: Klachtenportaalzorg.nl

Eerst meer informatie?

U kunt ons bellen indien u meer informatie wenst of vragen heeft

Tel: 085-0189440
E-mail: info@kaakchirurgie365.nl

Heeft u al verwijzing?

Leest u dan deze -> patiënteninfo